Välkommen till Youmi – vårdbemanning med nya ögon!

Vårdbemanning för läkare och socionomer som vill lite mer.

Youmi representerar ett nytt sätt att erbjuda uppdragsgivare möjlighet att tillgodose sitt behov av erfarna konsulter inom vård och omsorg och samtidigt fånga upp konsulters önskemål om frihet och flexibilitet i arbetslivet.

Ömsesidigheten är Youmis ledstjärna. Uppdragsgivare inom kommuner, landsting och privata verksamheter ska känna att de genom Youmi vårdbemanning får tillgång till landets bästa konsulter inom vård och omsorg. Våra konsulter ska i sin tur ha goda villkor, konkurrenskraftig ersättning och självklart möjligheten att styra över sina liv.

Youmi är ytterst noggranna och omsorgsfulla i arbetet inom vårdbemanning. Både i rekryteringen av konsulter likväl i valet av bemanningsuppdrag. Därtill har vi alltid kontinuerlig uppföljning. Ömsesidigheten åter igen.

Vårdbemanning med grundlig matchning

Youmi representerar ett nytt sätt att erbjuda vårdbemanning. Vi analyserar och fångar upp uppdragsgivares konkreta behov av läkare och socionomer. Samtidigt matchar vi dem med våra hyrläkares och hyrsocionomers individuella önskemål.

Vårdbemanning där ömsesidigheten är ledstjärna

Nöjda uppdragsgivare inom kommuner, landsting och privata organisationer ska känna att de genom Youmi läkarbemanning och socionombemanning har tillgång till några av landets bästa socionomer och läkare. Våra läkare och socionomer ska i sin tur ges goda villkor och bra lön samt självklart möjligheten att styra över sitt liv. Och viktigt – kunna få fokusera på sina kärnuppgifter.

Noggrann åt alla håll

Youmi är ytterst noga i rekryteringen av läkare och socionomer likväl som omsorgsfull i valet av uppdrag. Därtill har vi kontinuerlig uppföljning. Ömsesidigheten åter igen. Vi har idag ett tätt samarbete med Agila vårdbemanning för att ytterligare stärka vår leveranskapacitet.

Vårdbemanning där du kan ägna dig helhjärtat åt ditt yrke

Känner du att du vill undersöka möjligheten att pröva ett nytt sätt att arbeta? Ett sätt som ger dig mer makt över hur du arbetar samt möjlighet att helhjärtat ägna dig åt de uppgifter som en gång fick dig att söka dig till yrket? Genom Youmi vårdbemanning får du den möjligheten. Välkommen att höra av dig till oss redan idag!