Välkommen till Youmi socionombemanning!

Här möts seriösa uppdragsgivare och ambitiösa socionomer.

Youmi socionombemanning representerar ett nytt sätt att erbjuda uppdragsgivare möjlighet att tillgodose behovet av erfarna socionomer och samtidigt fånga upp socionomers önskemål om frihet och flexibilitet i arbetslivet.

Ömsesidigheten är Youmis ledstjärna. Nöjda uppdragsgivare inom kommuner, landsting och privata organisationer ska känna att de genom Youmi socionombemanning får tillgång till landets bästa socionomer. Socionomer i sin tur ska ha goda villkor, bra lön och självklart möjlighet att styra över sina liv.

Youmi är ytterst noga i rekryteringen av socionomkonsulter likväl som omsorgsfull i valet av socionombemanningsuppdrag. Därtill har vi kontinuerlig uppföljning. Ömsesidigheten åter igen.

Mer om att arbeta som socionomkonsult Mer om att hyra socionomer