Behov av att hyra läkare?

Att hyra läkare ska hålla hög nivå till rimlig kostnad

När du som uppdragsgivare behöver hyra läkare anstränger vi på Youmi oss för att ta fram synnerligen skickliga konsultläkare till en rimlig kostnad. Lika viktigt är att vi håller högsta tänkbara servicenivå hos oss själva. Det är vårt uppdrag som bemanningsföretag av läkare och vårt ansvar att känna in din verksamhets behov och sedan matcha med mest passande konsultläkare.

Hyr läkare genom Youmi med högt ställda rekryteringskrav

I grunden ligger en rad av kriterier som varje blivande stafettläkare måste uppfylla. Först och främst kontrolleras givetvis kompetens och behörighet. Sedan tar vi referenser (aldrig bara enstaka, utan fler) och genomför intervjuer i olika omgångar. När du hyr läkare genom Youmi ska du kunna lita till att de håller absolut högsta kompetensnivå. Vårdbemanning kräver alltid att den utförs med yttersta noggrannhet och fingertoppskänsla. Vårt mål är alltid att vårdgivarens nivå av patientnöjdhet höjs när de väljer att hyra läkare från Youmi.

Youmi är ett bemanningsföretag endast för läkare och omsorgspersonal

Vi har valt att specialisera oss på att tillhandahålla personal inom vård och omsorg. Detta gör att vårt enda fokus är att hitta de bästa personerna inom respektive yrkeskategori. Som bemanningsföretag för läkare har vi ett stort nätverk av människor med gedigen erfarenhet inom samtliga specialistområden. Allt ifrån verksamhetschefer till gruppchefer och specialistläkare. Youmi står för både bredd och djup.

Välj ett bemanningsföretag för läkare som står för ömsesidighet: Vad som är bra för din organisation, kommer att vara bra för Youmi.

För oss som bemanningsföretag av läkare är det viktigt att ha en kontinuerlig dialog med din organisation för att förstå vad som kan förbättras i ert behov av bemanning. Varje uppdrag följs upp och vi stämmer av hur hyrläkaren fungerar i just er organisation. Samtliga parter ska vara tillfredsställda med samarbetet annars blir det kortvarigt och det förlorar alla på. Av det skälet är vi snabba att återkoppla snart efter att placeringen har påbörjats. Hur känns det? Är det något som behöver förbättras? Kommuniceras? Först då kan vi säga att vi har en fruktbar relation till ömsesidig nytta av våra resursläkare.

Läs mer om läkarbemanning!