Bemanningsföretag för socionomer & läkare

Youmi är ett modernt bemanningsföretag för socionomer & läkare

Youmi är bemanningsföretaget för socionomer och läkare som står för ömsesidighet. Det innebär att vårt uppdrag är att tillfredsställa våra uppdragsgivares behov av socionomer och läkare, såväl i det korta som i det längre perspektivet. Samtidigt ska vi vara en pålitlig partner till det växande antal socionomer och läkare som ser attraktionen i den mindre bundna tillvaron man får som konsult inom vård och omsorg.

Bemanningsföretag för socionomer & läkare. Låt Youmi lösa er bemanning!

Det som gör någon till en riktigt duktig hyrsocionom eller hyrläkare ska belönas. Belöningen består inte bara i en bra lön och goda villkor, det menar vi är en självklarhet, utan även i att kunna styra över sitt liv. Samtidigt är det lika väsentligt för uppdragsgivare som vänder sig till ett bemanningsföretag av socionomer eller bemanningsföretag av läkare att villkoren, servicen och priserna är attraktiva. Youmi finns för att hjälpa våra uppdragsgivare i situationer när de egna personalresurserna inte räcker till. Youmi löser behovet av att hyra socionomer och hyra läkare, med kort varsel och på kortare tid, men även när det handlar om längre perioder.

Youmi har hela landet som sitt verksamhetsfält medan kontoret finns i Stockholm. Landsting, kommuner och privata organisationer finns bland dem som funnit Youmi vara en riktig vass partner när man sökt bemanningsföretag för socionomer eller läkare.

Vad gör ett bra bemanningsföretag för socionomer & läkare bättre?

När man är genuint intresserad av sitt jobb är det omöjligt att inte bli bättre. Med den tron utvärderar vi oss själva kontinuerligt. Vi gör det tillsammans med våra uppdragsgivare och våra konsulter. Återkoppling av hur vård- och omsorgsbemanningen sköts, hur uppdragsgivarna levererar på löften, hur socionomer och läkare motsvarar förväntningarna hos uppdragsgivarna, sker hela tiden. Det här medför en enda sak: Vi blir hela tiden bättre. Det bildar grunden för det ömsesidiga förtroendet.

Ömsesidig och uppriktig feedback ger ett transparent och ärligt bemanningsföretag för socionomer och ett bemanningsföretag för läkare. Det är så vi vill jobba. Det är så vi vill uppfattas.