Bemanningsföretag för socionomer

Youmi är ett modernt bemanningsföretag för socionomer

Youmi står för ömsesidighet. Det innebär att vårt uppdrag är att tillfredsställa våra uppdragsgivares behov av socionomer, såväl i det korta som i det längre perspektivet. Samtidigt ska vi vara en pålitlig partner till det växande antal socionomer som ser attraktionen i den mindre bundna tillvaron man får som hyrsocionom.

Youmi bemannar socionomer

Det som gör någon till en riktigt duktig socionom ska belönas. Belöningen består inte bara i en bra lön och goda villkor, de menar vi är en självklarhet, utan även i att kunna styra över sitt liv. Samtidigt är det lika väsentligt för uppdragsgivare som vänder sig till ett bemanningsföretag för att hyra socionomer att villkoren, servicen och priserna är attraktiva. Youmi finns för att hjälpa våra uppdragsgivare i situationer när de egna personalresurserna inte räcker till. Youmi löser behovet av socionomer, med kort varsel och på kortare tid, men även när det handlar om längre perioder.

Youmi har hela landet som sitt verksamhetsfält medan kontoret finns i Stockholm. Landsting, kommuner och privata organisationer finns bland dem som funnit Youmi vara en riktig vass partner när man sökt bemanningsföretag för hyrsocionomer.

Vad gör ett bra bemanningsföretag bättre?

När man är genuint intresserad av sitt jobb är det omöjligt att inte bli bättre. Med den tron utvärderar vi oss själva kontinuerligt. Vi gör det tillsammans med våra uppdragsgivare och våra socionomkonsulter. Återkoppling av hur socionombemanningen sköts, hur uppdragsgivarna levererar på löften, hur socionomerna motsvarar förväntningarna hos uppdragsgivarna, sker hela tiden. Det här medför en enda sak: Vi blir hela tiden bättre. Det bildar grunden för det ömsesidiga förtroendet.

Ömsesidig och uppriktig feedback ger ett transparent och ärligt bemanningsföretag. Det är så vi vill jobba. Det är så vi vill uppfattas.