Hyr kompetenta socionomkonsulter

Hyra socionom genom Youmi. Engagemang och kunskap ingår.

Att tala om kvalitet när det gäller människor låter sig inte göras. Det skulle antyda att somliga människor skulle vara bättre än andra. Istället väljer vi att tala om att det urval av socionomkonsulter som vi presenterar. Alla har de genomgått en rigorös urvalsprocess där kompetens, erfarenhet och behörighet har granskats i detalj. Men lika viktigt som den formella kompetensen är engagemanget och intresset för yrket.

Kompetensrådet – socionombemanning

Vårt kompetensråd inom socionombemanning ansvarar för att endast de socionomer som lever upp till kraven, kan erbjudas arbete som socionomkonsult från Youmi. Kompetensrådet är sammansatt av socionomer med gedigen erfarenhet från socionombemanningsyrkets alla områden. Gruppen kan med sin erfarenhet även hjälpa våra konsulter i frågor som upplevs komplicerade. Att hyra socionom genom Youmi är att hyra proffs som först granskats av proffs.

Hyra socionom med Youmi ger engagemang och ansvar

Vi nöjer oss inte med att förse våra uppdragsgivare med socionomer som passerat vårt nålsöga. Skulle det mot förmodan visa sig inte fungera på tillfredställande vis, reder vi ut eventuella problem omedelbart. Om vår uppdragsgivare inte är nöjd, erbjuder vi alltid en ersättare.

Att hyra socionom ska vara problemfritt

Från dag 1 kommer du att ha en och samma person hos oss som blir din personliga kundansvarige på Youmi. Din kundansvarige blir den som ser till att vi motsvarar just era önskemål och krav. Den här typen av nära relation värderas högt även av oss som arbetar på Youmi. Ju mer vi förstår av ditt behov, desto snabbare och mer preciserat kan vi lösa ditt behov av socionomer och det hjälper kundansvariga att hitta rätt socionomkonsult för just ditt behov av Youmi socionombemanning.

Läs mer om socionombemanning via Youmi! Läs mer om omsorgsbemanning via Youmi!