Arbeta som stafettsocionom

Hyrsocionomer har en given plats hos Youmi

Vi vet hur du vill ha det. Du vill ha makt att styra över ditt yrkesliv. Ibland sitter du hos en uppdragsgivare, men emellanåt tar du ett utredningsuppdrag åt en kommunal socialtjänst. Och självfallet, ju bredare erfarenhet desto fler arbetssätt har du att välja mellan.

Arbeta som stafettsocionom

En hyrsocionom behöver service – det bjuder Youmi på

Hos Youmi får du som är hyrsocionom personlig service. Du talar alltid med en och samma person som är bekant med dina önskemål. Var du vill arbeta, vad du vill arbeta med och vad du värderar mest.

Bli en ännu bättre socionom när du är stafettsocionom

Finns det någon människa som är fullärd? Nej, på Youmi socionombemanning ser vi till att det finns kurser och seminarier anpassade för stafettsocionomer där du kan dyka djupare ner i ditt yrke. Din kontaktperson på Youmi hjälper till att ordna sådant som du känner kan höja din kompetens som stafettsocionom ytterligare.

Advisory Board

Uttrycket är lånat från näringslivet. Det avser den lilla grupp som vi format på Youmi med uppgift att ge råd och coaching inom svårare moment. Vårt advisory board består av extremt erfarna personer som dessutom har förmågan att lyssna.

Som stafettsocionom hos Youmi står du aldrig ensam

Utöver att du som stafettsocionom har en personlig kontaktperson på Youmi som du när som helst kan höra av dig till, så brukar vi arrangera träffar där du under avkopplande former kan ta del av kollegors tankar och erfarenheter. Samtidigt stämmer vi av med dig hur du trivs i din roll, hur du värderar vår insats och annat av värde.

Som stafettsocionom loggar du in på My Youmi

När du blir stafettsocionom hos oss får du en egen inloggning till My Youmi. Här ser du vilka aktuella uppdrag som kan vara intresse för dig och annan information av intresse. Med vetskap om att många har svårt att kontakta oss på dagtid, finns vi alltid tillgängliga på kvällar och helger om du vill ringa oss.

Läs mer om att arbeta som socionomkonsult!