Kvalitetssäkrad läkarbemanning

Läkarbemanning genom Youmi. Engagemang och kunskap ingår.

Att jämföra kvalitet emellan människor är inget som låter sig göras. Det skulle på något sätt antyda att vissa människor skulle vara bättre än andra. Det som däremot ska jämföras är kvaliteten på arbetet som läkare utför. Vi ställer gärna upp i en match där högsta nivå av kompetens och kvalitet hos bemanningsläkare vinner. Alla våra läkare har genomgått en gedigen urvalsprocess där kompetens, erfarenhet och behörighet har granskats i detalj. Lika viktigt som den formella kompetensen är så klart engagemang, ambition och social kompetens. Men som sagt. Detta ingår alltid hos Youmi läkarbemanning.

Kvalitetssäkrad läkarbemanning

Kompetensrådet – läkarbemanning

Vårt kompetensråd har bland annat funktionen att de genomför en granskning av våra läkare och att dessa lever upp till kraven vi ställer för få arbeta genom Youmi läkarbemanning. Kompetensrådet är sammansatt av läkare med mycket bred erfarenhet från flera olika områden inom läkaryrket. Gruppen kan med sin gedigna erfarenhet även hjälpa våra bemanningsläkare i frågor som kan uppfattas komplicerade. Det kan handla bedömningsfrågor i specifika ärenden, men även praktiska delar i arbetet som hyrläkare. Att hyra läkare genom Youmi är att hyra proffs som först granskats av proffs.

Läkarbemanning genom Youmi skapar engagemang och ansvar

Vi nöjer oss inte med att förse våra uppdragsgivare med läkare som passerat vårt nålsöga. Skulle det mot all förmodan visa sig inte fungera på tillfredställande vis, reder vi alltid ut eventuella problem omedelbart. Vi tar alltid fullt ansvar för vårt arbete inom läkarbemanning. Om vår uppdragsgivare inte är nöjd, erbjuder vi alltid en ersättare.

Läkarbemanning ska vara problemfritt

Från dag 1 kommer du att ha en och samma person hos oss som blir din personliga kontaktperson på Youmi. Din kontaktperson blir den som ser till att vi motsvarar just era önskemål och krav. Den här typen av nära relation värderas högt även av oss som arbetar på Youmi. Ju mer vi förstår av ditt behov, desto snabbare och mer preciserat kan vi lösa ditt behov av läkare och det hjälper kontaktpersonen hos oss att hitta rätt läkare för just ditt behov av läkarbemanning. Sedan en tid samarbetar vi även med Agila läkarbemanning för att ytterligare stärka vår leveranskapacitet. Lite mer läsning om Agilas sjuksköterskebemanning.

Läs mer om att hyra läkare!