Omsorgsbemanning via Youmi

Omsorgsbemanning ska hålla hög nivå till rimlig kostnad

På Youmi anstränger vi oss för att ta fram synnerligen kompetenta resurssocionomer till en rimlig kostnad för våra uppdragsgivare. Parallellt med detta har vi hög prioritet på att hålla en hög servicenivå hos oss själva. Det är vårt ansvar att stämma av din organisations behov och matcha det med rätt socionom.

Omsorgsbemanning via Youmi

Alla våra resurssocionomer uppfyller Youmis rekryteringskrav

I grunden ligger en rad av kriterier som varje blivande resurssocionom måste uppfylla. Fört och främst kontrolleras givetvis behörigheten, sedan tar vi referenser (aldrig bara enstaka, utan fler) och genomför intervjuer i olika omgångar. Du ska kunna lita till att de resurssocionomer som kommer genom Youmi håller riktigt hög nivå. Omsorgsbemanning kräver att den är utförd med just det – omsorg.

Youmi arbetar enbart med omsorgsbemanning

Vi har valt att specialisera oss på vårdbemanning och omsorgsbemanning Det gör att vi har vårt enda fokus på att finna de bästa inom området och därför snabbt kunnat bygga upp ett nätverk av människor med gedigen erfarenhet Youmi vill stå för både bredd och djup. Genom vårt samarbete med Agila omsorgsbemanning breddar vi oss nu ytterligare!

Youmi bygger på ömsesidighet: Vad som är bra för din organisation, kommer att vara bra för oss.

Det ligger i vårt intresse att ha en kontinuerlig dialog med din organisation för att förstå vad som kan förbättras i ert behov av omsorgsbemanning. Varje uppdrag följs upp och vi stämmer av hur stafettsocionomen fungerar i just er organisation. Samtliga parter ska vara tillfredsställda med samarbetet annars blir det kortvarigt och det förlorar alla på. Av det skälet är vi snabba att återkoppla snart efter att placeringen har påbörjats. Hur känns det? Är det något som behöver förbättras? Kommuniceras? Först då kan vi säga att vi har en fruktbar relation till ömsesidig nytta av våra resurssocionomer.

Läs mer om att hyra socionom via Youmi! Läs mer om socionombemanning via Youmi!